פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Pre-Sales Support

All questions for the non-existing clients can be entered here.

 Transfer Support

All questions, inquiries and issues relating to transfering your service between clients. Changing your server location and other transfer related questions can be entered here.